Για την πλοήγηση


Λογοθεραπεία | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στον Κορυδαλλό


Η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας και της σίτισης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιών (βρέφη, παιδιά, ενήλικες).

Στο κέντρο Δράση & επικοινωνία στον Κορυδαλλό, η λογοθεραπεία απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους. Αρχικά πραγματοποιείται μια πλήρης αξιολόγηση μέσω της κλινικής παρατήρησης του λογοθεραπευτή, μέσω συζήτησης και παιχνιδιού με το παιδί, αλλά και με την χρήση σταθμισμένων test. Στη συνέχεια αναλύονται και αξιολογούνται τα δεδομένα και προτείνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειας. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες στις οποίες παρεμβαίνουν οι λογοθεραπευτές του κέντρου είναι οι εξής:

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι βασικότερες διαταραχές στις οποίες παρεμβαίνουν οι λογοθεραπευτές του κέντρου:

Απώτερος σκοπός όλων των λογοθεραπευτικών προγραμμάτων του κέντρου είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η αποκατάσταση των δυσκολιών και των διαταραχών που παρουσιάζουν τα παιδιά στους τομείς της κοινωνικότητας και της λειτουργικής επικοινωνίας.