Για την πλοήγηση


Εργοθεραπεία | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στον Κορυδαλλό


Εργοθεραπεία σημαίνει θεραπεία μέσω «έργου». Μιλώντας για «έργο» αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις στοχευμένες δραστηριότητες ή προσπάθειες που απαιτούνται προκειμένου να επιτύχουμε έναν στόχο. Επομένως, η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία μέσω των κατάλληλων δραστηριοτήτων στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων , τη θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών και των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά ή άλλες ομάδες ανθρώπων.

Στο κέντρο Δράση & Επικοινωνία στο Κορυδαλλό, η εργοθεραπεία απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους με σκοπό αρχικά τη λεπτομερή αξιολόγηση (μέσω ελεύθερης παρατήρησης και μέσω χρήσης σταθμισμένων τεστ) και έπειτα την ενίσχυση (μέσω των εξατομικευμένων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται ) των παρακάτω δεξιοτήτων τους:

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι κυριότερες κατηγορίες διαταραχών και δυσκολιών στις οποίες παρεμβαίνουν οι εργοθεραπευτές του κέντρου

Απώτερος σκοπός όλων των εργοθεραπευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων του κέντρου, είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη της λειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας των παιδιών στις καθημερινές δραστηριότητες που εκτελούν όπως είναι το παιχνίδι, η μελέτη, η παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος, η προσωπική περιποίηση και υγιεινή, οι αθλητικές ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες κ.α.