Για την πλοήγηση


Διαγνωστικά Τεστ | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στον Κορυδαλλό


Στο κέντρο Δράση & Επικοινωνία στον Κορυδαλλό, χρησιμοποιούνται μια σειρά από εξειδικευμένα ανιχνευτικά και διαγνωστικά εργαλεία (τεστ) τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μετρίσιμα δεδομένα έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα και περισσότερο στοχευμένα, τα θεραπευτικά προγράμματα των παιδιών. Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται και μη σταθμισμένες δοκιμασίες οι οποίες παρέχουν στους θεραπευτές του κέντρου πολύ χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 

Εργοθεραπευτικά τεστ

 

Λογοθεραπευτικά τεστ

 

Ψυχολογικά Τεστ

 

Παιδαγωγικά Τεστ

 

Απώτερος σκοπός της χρήσης των εργαλείων αυτών, είναι να έχουμε τη δυνατότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογούμε και να καταγράφουμε την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, την βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών και τη γενικότερη πρόοδό τους.